Samtaleterapi

Får du det bedste ud af dit liv?

Samtaleterapi

Psykoterapi (Samtaleterapi)

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi tjener i hovedtræk to formål:

- Personlig udvikling, herunder bearbejdelse af tab og traumer.

- Behandling af psykologiske udfordringer.

Det foregår i begge tilfælde gennem en professionel samtale baseret på psykologisk teori.

Der er mange forskellige psykoterapiformer og hvilken form der benyttes er ikke afgørende, det vigtigste er at resultatet bliver det samme. Det afgørende er at klient og terapeut mødes med en villighed til at være dybt ærlige og oprigtige overfor hinanden. Tillid og en positiv relation er afgørende for et effektivt og givende terapiforløb.

Samtaleterapien tager udgangspunkt i din måde at se og opleve verdenen på. Du vil få indsigt i dine ubevidste handlingsmønstre og det vil give dig en bedre forståelse af dig selv og den måde du agerer på.

Terapien vil som i udgangspunkt være regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode alt efter hvad dit behov er. Terapien er baseret på at du er i centrum og vi har fokus på dine tanker, oplevelser og følelser.

Det overordnede mål er at du får den nødvendige værktøjer til at forstå eller ændre fx en uhensigtsmæssig adfærd, angst, ensomhed eller lavt selvværd, baseret på terapi med mennesket i fokus.


Det er muligt at bestille samtaleterapi via Skype, hvis processen og udfordringerne tillader det.

Anette Kollerup Kampmann

Certificeret Hypnotisør,  Hypnoterapeut, Coach

samt Psykoterapeut

Medlem af NGH USA og 

NGH Danmark

Øreakupunktør fra Akupunkturakademiet

(RAB) Registreret Alternativ Behandler